Share

Anasayfa

NDT Tahribatsız Muayene Nedir?

Malzemelerin imalat aşamasında ve kullanım süresi boyunca yapısal özelliklerine zarar vermeden, üretimlerinde kaliteli bir üretim olup olmadığı, kullanım süresince de olası olumsuzlukları önceden tespit etmek amacıyla malzeme özeliklerine dayanılarak yapılan muayene işlemlerine “Tahribatsız Muayene “denir. Yurt içi ve yurt dışı birçok doküman ve kaynakta tahribatsız muayene için aşağıdaki kısaltmalar kullanılır;

TM :  Tahribatsız Muayene

NDI :  Nondestructive Inspection

NDT :  Nondestructive Testing

NDE :  Nondestructive Examination

NDE :  Nondestructive Evaluation

NDT Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Günümüz teknolojileri ile birlikte tahribatsız muayene çok büyük bir gelişme göstermiş olup şu ana kadar uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri aşağıdaki gibidir;

AE.       : Acoustic Emission Testing

ET         : Eddy Current Testing (Electromagnetic Testing)

GPR     : Ground Penetrating Radar

GW     : Guided Wave Testing

IM        : Identification of Materials

LM       : Laser Testing Methods

LT         : Leak Testing

PT        : Liquid Penetrant Testing

MFL     : Magnetic Flux Leakage

MT       : Magnetic Particle Testing

MW    : Microwave Testing

NR      : Neutron Radiographic Testing

PdM    : Predictive Maintenance

RT        : Radiographic Testing

IR         : Thermal/Infrared Testing

UT       : Ultrasonic Testing

VA       : Vibration Analysis

VT        : Visual Testing

Görsel Muayene (Vısual Testıng) :

Görsel muayene, hızlı ve ucuz olması sebebiyle tahribatsız muayene işlemlerinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Direk göz veya yardımcı teçhizatlar ile kontrol edilecek bölgenin dikkatlice incelenmesi esasına dayanır. Basit gibi görünmesine rağmen ilgili kontrol ve değerlendirme standartlarında dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Görsel muayenenin en önemli özelliği diğer tahribatsız muayene yöntemleri öncesi mutlaka uygulanması gereken bir yöntem oluşudur.

Penetrant Muayene (Penetrant Testıng) :

Penetrant muayene, malzemede bulunan yüzeye açık süreksizliklerin içine giricilik özelliği yüksek olan penetrant sıvısının girrmesi ve daha sonra penetrantın tekrar yüzeye çıkartılarak daha belirgin bir görüntü oluşmasını sağlayan bir muayene yöntemidir. Ultraviyole ışık altında görülebilen floresan özellikli penetrantlar olduğu gibi görünür ışıkta görünebilen penetrantlar da bu muayenede kullanılmaktadır. Penetrant muayene çok dikkat gerektiren bir kontrol olduğu için işlem basamakları mutlaka ilgili standartlara göre ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Manyetik Muayene (MAGNETIC TESTING) :

Manyetik muayene, sadece ferromanyetik özellikli yani mıknatıslanabilen malzemelere uygulanan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Yüzeye açık ve yüzeye yakın süreksizliklerin oluşturduğu manyetik kaçak alana demir tozlarının birikmesi ile süreksizliklerin tespiti esasına dayanır. Ultraviyole ışık altında görülebilen floresan özellikli manyetik parçacıklar olduğu gibi görünür ışıkta görünebilen manyetik parçacıklar da bu muayenede kullanılmaktadır.

Girdap Akımları ile Muayene (Eddy Current Testıng) :

Eddy current muayene, ferromanyetik olmayan ama iletken olan metallerde kullanılan, malzemede oluşan girdap akımlarını kesen süreksizliklerin eddy current cihazında belirti vermesiyle gerçekleştirilen bir tahribatsız muayene yöntemidir. Eddy current muayenenin malzemenin iletkenliği, değişkenlere bağlı olarak malzeme kalınlığı, malzeme üzerinde bulunan iletken olmayan kaplama kalınlığı, süreksizlik tespiti ve cihazlara ve teçhizata bağlı olarak korozyon haritalarının çıkartılması gibi birçok kullanım alanı vardır. Eddy current felsefesi ve uygulaması iyi bir bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde olumlu sonuçlar verir. Özellikle havacılık alanında birçok uygulaması vardır.

Ultrasonik Muayene (Ultrasonıc Testıng) :

Ultrasonik muayene, malzeme içerisine yüksek frekanslı ses dalgası göndererek malzeme içindeki süreksizliklerden yansıyan ses dalgalarının değerlendirilmesi esasına dayanan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Malzeme özellikleri ve sesin malzeme içindeki hareketleri çok iyi bilinmelidir. Yorumlama ve değerlendirme için personelin hem teorik hem uygulama yönünden bu yöntemi çok iyi kavramış olması gerekmektedir.

Radyografik Muayene (Radıographıc Testıng) :

Radyografik muayene, x ve gama ışınlarının malzeme içerisinden geçerek film üzerine malzemenin iç görüntüsünün oluşması esasına dayanır. Malzeme özelliklerinin ve süreksizliklerin yönünün çok önemli olduğu bu kontrolde en büyük tehlike radyasyon tehlikesidir. Çalışan personel radyasyon yönünden gerekli eğitimleri almış, tehlikenin bilincinde olan personellerden seçilmelidir.